Java programiranje 14 - while naredba

while = dok , pa tako dolazite do vrlo jednostavnog zaključka da dokle god je određena promenljiva u skladu sa naredbom - do tada će se izvršavati. Kada prestane neće se više izvršavati.

http://screenr.com/DfF

Srdačan pozdrav

Nebojša Komnenović

Comments (2) Posted to Programer u po(javi) 11/30/2010 Edit

Java programiranje 13 - for naredba

3 u nizu od 5 osnovnih naredbi. 

Dakle, for(inicijalizacija; test; inkrement){otvaramo blok naredbu i zatvaramo istu}.

http://screenr.com/XfF

Srdačan pozdrav za sve moje gledaoce

P.S. ne dozvolite da ovo bude jednosmerna komunikacija.

Nebojša Komnenović

Comments (2) Posted to Programer u po(javi) 11/30/2010 Edit

Java programiranje 12 - switch naredba

Ima svoje prednosti i svoje mane u odnosu na sve ostale blok naredbe.

http://screenr.com/ecF

Srdačan pozdrav za sve moje gledaoce i slušaoce

Živeli !!

Nebojša Komnenović

Comments (0) Posted to Programer u po(javi) 11/29/2010 Edit

Java programiranje 11 - if naredba

Dragi Java programeri, vec smo ozbiljno zasli u Javin kod, tako da od sada krece malo ozbiljnije progamiranje.

http://screenr.com/LhF

Srdačan pozdrav

Nebojša Komnenović

 

Comments (0) Posted to Programer u po(javi) 11/24/2010 Edit

Java programiranje 10 - Dopunski časovi iz tipova podataka

Kako je ova tema jako bitna, mi ne možemo nastaviti dalje dok je ne savladate.

http://screenr.com/j2F

komentare, predloge, priloge pišite.

Srdačan pozdrav 

 

Comments (0) Posted to Programer u po(javi) 11/23/2010 Edit

java programiranje 9 - i dalje dopunski časovi iz metoda

http://screenr.com/wVk

Želeo bih da mi kreirate još jednu klasu koja će se zvati pranjeVesana90Stepeni i koja je subklasa od klase vesMasina napravljene na prethodnom času. 

Objasniću na sledećem predavanju kako se to radi, a do tada Vas ostavljam da malo razmišljate.

Srdačan pozdrav za moja ovu devetoricu što me pomno prate :)

 

 

 

Comments (0) Posted to Programer u po(javi) 11/13/2010 Edit

java programiranje 8 - dopunski čas iz metoda

Malo vise o metodama, a o načinima na koji se metode pozivaju na sledećem času.

http://screenr.com/iwk

Evo male vežbe

Kreirajte mi novu klasu koja se zove vesMasina i metode:
public void start()

public void stop()

Srdačan pozdrav za malobrojne koji me prate!!

Comments (0) Posted to Programer u po(javi) 11/12/2010 Edit

java programiranje 7 - Tipovi podataka

Dragi programeri,

Evo ga još jedan java tutoiral.

Postoji osam tipova podataka za čuvanje celobrojnih podataka, realnih brojeva,karaktera i bulovih (logičkih) vrednosti.

http://screenr.com/qYZ

Prva 4 su byte, short, int, long i one služe za čuvanje celobrojnih podataka.

Sledeća 2 su float i double i oni se koriste za čuvanje realnih brojeva u pokretnom zarezu.

7 tip je char i on služi za čuvanje pojedinačnih karaktera.

8 tio je boolean tip i on kao skladišti vrednosti true ili false.

 

 

 

Comments (0) Posted to Programer u po(javi) 11/02/2010 Edit


About

Nebojša Komnenović

Programer u po(javi)

Around here

Categories

Моји линкови

Генерална

Feeds