Java programiranje 20 - Nizovi

Mozete i sortirati niz na jedan malo drugaciji nacin. 

Ubacimo u kod Arrays.sort(niz koji ste naveli kao odredisni);

http://screenr.com/K16

Srdacan pozdrav

MSc Nebojsa Komnenovic 

Comments (0) Posted to Programer u po(javi) 02/27/2011 Edit

SQL server - tipovi podataka

Tipovi podataka u SQL su:

celobrojni tipovi podataka 

BIGINT – zauzima 8 bajtova memorije i može se koristiti za rad sa vrednostima u opsegu od -263 do 263 -1.

INT – zauzima 4 bajta memorije i može se koristiti za rad sa vrednostima u opsegu od -231 do 231 -1.

SMALLINT – zauzima 2 bajta memorije i može se koristiti za rad sa vrednostima u opsegu od -215 do 215 -1.

TINYINT- zauzima jedan bajt memorije i može se koristiti za rad sa vrednostima u opsegu od 0 do 255.

MONEY-zauzima 8 bajtova memorije.

SMALLMONEY – zauzima 4 bajta memorije.

DECIMALNI TIPOVI PODATAKA 

 REAL- zauzima 4 bajta memorije, a preciznost mu je 7 cifara.

FLOAT- zauzima 8 bajtova memorije, a preciznost mu je 15 cifara.

DECIMAL-zauzima od 2 bajta do 17 bajtova memorije, u zavisnosti od preciznosti koja se zadaje.

Znakovni tipovi podataka 

 Tip podataka CHAR(n) - jednobajtni znakovni nizovi fiksne veličine koji se mogu koristiti za čuvanje podataka veličine najviše 8000 bajtova. Tip CHAR koristiti kada je veličina kolone poznata i nepromenljiva.

Tip podataka VARCHAR(n) - znakovni nizovi koji se sastoje od promenljivig broja jednobajtnih znakova, koji može biti najviše 8000. Ako je podatak manji od definisanih n bajtova, on će se na disku zauzeti samo onoliko bajtova kolika mu je stvarna veličina.

Tip podataka TEXT - namenjen je znakovnim nizovima koji se sastoje od promenljivog broja jednobajtnih znakova, veličina premašuje 8000 bajtova.

Tip podataka NCHAR(n) - znakovni nizovi fiksne dužine sastavljeni od znakova u Unicode formatu.

Tip podataka NVARCHAR(n) - znakovni nizovi promenljive dužine sastavljeni od znakova u Unicode formatu.

Datumsko vremenski tipovi podataka

Smalldatetime – (4 bajta za datum i vreme do 6.juna 2079)

DATETIME – (8 bajtova za datum i vreme do 31.DEC.9999)

DATETIME2 – (ekvivalentno sa datetime sa većom tačnošću od 100 nanosekundi)

DATE - (3 bajta, koji sadrže samo datum)

TIME – (5 bajtova, koji sadrže vreme sa tačnošću)

DATETIMEOFFset - (ekvivalentno je sa datetime2, uz dotatak vremenske zone)

http://screenr.com/ynf

 

Srdacan pozdrav

MSc Nebojsa Komnenovic 

Comments (1) Posted to SQL server 02/15/2011 Edit

SQL server - kreiranje, izmena tabela u bazi podataka pomocu programa SQL management studio i dijagrami baze podataka

Posetite me:

http://screenr.com/Qpf

  

Srdacan pozdrav

MSc Nebojsa Komnenovic 

Comments (0) Posted to SQL server 02/14/2011 Edit

SQL server - kreiranje baze podataka i u njemu ubacivanje korisnicke baze u SQL serveru

Nemam sta da dodam, sve je na snimku.

http://screenr.com/Ypf

Srdacan pozdrav

MSc Nebojsa Komnenovic 

Comments (1) Posted to SQL server 02/14/2011 Edit

SQL server - Upravljanje bazom podataka iz SQL managment studio-a

Tip servera koji koristimo je standardni server baze podataka, a postoje jos i analysis services, report services ili integration services..

 http://screenr.com/eCf

 

Srdacan pozdrav

MSc Nebojsa Komnenovic 

Comments (0) Posted to SQL server 02/13/2011 Edit

SQL server - Sta je to baza podataka ?? Klijent - server komunikacija

Baza podataka je kolekcija objekata koji se zapisuju u SQL server.

Postoji sistmeska i korisnicka baza podatka.  

http://screenr.com/

Srdacan pozdrav

MSc Nebojsa Komnenovic 

Comments (0) Posted to SQL server 02/08/2011 Edit


About

Nebojša Komnenović

Programer u po(javi)

Around here

Categories

Моји линкови

Генерална

Feeds